Produkty:Dihydrogénfosforečnan sodný p.a.

NaH2PO4 . 2H2O

Fosforečnan sodný primárny dihydrát

CAS [13472-35-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,02%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)4,1 - 4,5